A duce

Activitatea duce la mai multe împliniri decât prudența. (Vauvenargues)

Aflând Iacov că este grâu în Egipt, a zis către fiii săi: „Ce vă uitați unul la altul? Iată, am auzit că este grâu în Egipt. Duceți-vă acolo și cumpărați puține bucate, ca să trăim și să nu murim!” Atunci cei zece din frații lui Iosif s-au dus să cumpere grâu din Egipt,iar pe Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-a trimis Iacov cu frații lui, căci zicea: „Nu cumva să i se întâmple vreun rău!” (Facerea 42.1-4)

Au venit cei șapte ani de foamete, după cum spusese Iosif. Atunci s-a făcut foamete în tot pământul, dar în toată țara Egiptului era pâine. Când însă a început să sufere de foame și toată țara Egiptului, atunci poporul a început a cere pâine la Faraon, iar Faraon a zis către toți Egiptenii: „Duceți-vă la Iosif și faceți cum vă va zice el!” (Facerea 41.54, 55)

Bătutul laptelui dă untul, lovitura peste nas face să țâșnească sângele, iar întărâtarea mâniei duce la ceartă. (Solomon 30.33)

Credința e începutul care duce la înțelegere și deschide mintea spre primirea luminii dumnezeiești. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

Cu ajutorul lui Dumnezeu, să duceți până la capăt crucea căsătoriei. (Părintele Paisie Olaru)

Dacă cunoașterea creează probleme, nu ignoranța va duce la rezolvarea acestora. (Isaac Asimov)

Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. (John F. Kennedy)

Dar pentru că firea omenescă este trândavă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poți să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. (Ioan 13.36)

Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate duce. 9.14

Dușmanii noștri se bucură, bat din palme și se veselesc atunci când, din pricina mulțimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca și renunțăm să ducem mai departe lupta. (Sfântul Vasile cel Mare)

E bine să încercăm cât mai mult să păstrăm legăturile cu prietenii noștri sau legăturile cu părinții sau cu duhovnicii noștri, pentru că izolarea într-o astfel de afecțiune duce la pierderea oricărei speranțe. (vezi Tristețea)

Energia urii n-o să te ducă nicăieri, dar energia iertării, care apare prin dragoste, va reuși să-ți transforme viața în mod pozitiv! (Paulo Coelho)

Frica de Dumnezeu duce la viață și ne îndestulăm fără să fim loviți de nenorocire. (Solomon 19.23)

Gândește-te să duci o viață binecredinciosă și așa crezând, te vei împărtăși cu binecuvântarea care alungă nu numai moartea, ci și bolile din noi, căci venind Hristos în noi slăbește legea care stăpânește în mod sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia față de Dumnezeu și omoară patimile, neținând seama de păcatele în care ne aflăm, ci videcându-ne mai degrabă ca pe niște bolnavi. Căci întărește pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut ca un păstor bun care-Și pune sufletul pentru oile Sale. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este. Prindeți-L și duceți-L cu pază. (Marcu 14.44)

Intrați prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care o află. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt care o află. (Matei 7.13, 14)

În ce te găsește moartea, în aceea te duci în lumea cealaltă. (Patericul)

În sufletul nostru este ascunsă scara care duce la împărăția lui Dumnezeu. (Sfântul Isaac Sirul)

Înmulțirea binelui în viața noastră poate duce la stârpirea răului. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Înțeleptul merge pe cărarea vieții ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos. (Solomon 15.24)

Logica te va duce de la A la Z. Imaginația te va purta dincolo de limite. (Albert Einstein)

Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. (Jean de La Fontaine)

Ocultarea cu bună știință sau din ignoranță a acestei dimensiuni a creștinismului, duce la o diluare a acestuia și la transformarea sa dintr-un mod de viață, într-o simplă ideologie. 8.20

Pocăința este scara care ne duce acolo de unde am căzut. (Sfântul Efrem Sirul)Scopul vieții creștine 6.8

Puțina filosofie duce sufletul la ateism, dar aprofundarea filosofiei îl duce spre religie. (Francis Bacon)

Puțina știință duce la îndepărtarea de Dumnezeu. Multa știință duce la apropierea de Dumnezeu. (Albert Einstein)

Să nu ne socotim mai mici pentru că nu facem minuni. N-am avea niciun câștig de-am face minuni, după cum nu pierdem nimic dacă nu facem, dacă ducem o viață virtuoasă. Dacă facem minuni, noi suntem datornicii lui Dumnezeu. Dacă însă ducem o viață virtuoasă, plină de fapte bune, atunci Dumnezeu ne este dator. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Să nu te duci la rugăciune cu conștiința rea. (Din “Învățăturile celor 12 Apostoli”)

Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. (Luca 15.17-19)

Și nu ne duce pe noi în ispită. 12.17

Simțul umorului face parte din arta de a conduce, de a te înțelege cu oamenii, de a duce lucrurile la bun sfârșit. (Dwight David Eisenhower)

Toată lumea are talent, ceea ce este special e curajul de a-ți urma talentul spre zonele întunecate în care te poate duce. (Scriitoarea americană Erica Jong)

Un lucru mărunt poate duce la o cădere cruntă. (Dintr-un comentariu la pilda Fiului Risipitor)

Zis-a Avva Isidor: Mulți oameni poftesc fapta cea bună, dar pe calea ce duce spre dânsa pregetă să meargă.