A dobândi

Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi. (Karl Raimund Popper)

Adună înțelepciune, dobândește pricepere! Nu le uita și nu te depărta de la cuvintele gurii mele! (Solomon 4.5)

Agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viața veșnică. (II Timotei 6.19)

Alte roade pe care le dobândim în urma postului sunt tainice. (Sfântul Vasile cel Mare)

Ce folos aduc banii în mâna celui nebun? Ar putea dobândi înțelepciune, dar nu are pricepere. (Solomon 17.16)

Cel bun dobândește har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândește Domnul. (Solomon 12.2)

Cine va căuta să-și scape sufletul, îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi. (Luca 17.33)

Cine vrea să dobândească o memorie bună trebuie s-o cultive, s-o întărească prin exercițiu zilnic. (Denis Diderot)

Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deșertăciune trecătoare și lațuri ale morții. (Solomon 21.6)

Cu oricâtă dibăcie te vei război, biruința se dobândește cu mulți sfătuitori. (Solomon 24.6)

Cultura nu este urmare a școlii, ci a dorinței de o viață de a o dobândi. (Albert Einstein)

Dacă vom avea necazuri puține, atunci și puțin vom dobândi, puțin vom și învăța. (Sfântul Anatolie de la Optina)

Dăruind vei dobândi. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Dobândește pacea în inima ta și mii de oameni din jurul tău se vor mântui. (Sfântul Serafim de Sarov)

Dobândirea vieții vesnice. 9.8

Există trei metode de a dobândi înțelepciunea. Cea dintâi este reflecția, care este cea mai înaltă. A doua este imitația, care este cea mai ușoară. A treia este experiența, care este cea mai amară. (Confucius)

Fără de filosofie și fără de rațiunea cea dreaptă, nimeni nu poate dobândi înțelepciunea. (Sfântul Justin Martirul și Filosoful)

Fericirea este un bun pe care dacă-l dobândești, nu mai poți dori nimic altceva. (Berțius, scriitor bisericesc)

Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani și dragostea nu poate fi dobândită cu forța. (Emile Zola)

Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună și un fagure de miere este dulce gurii tale. Să știi că înțelepciunea este la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândești, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută. (Solomon 24.13, 14)

Împărăția lui Dumnezeu nu se dobândește cu ușurință, însă puțin i se cere inimii omului pentru ea. 9.8

Începutul mântuirii este cunoașterea de sine. Această cunoaștere se dobândește prin examinarea metodică a conștiinței. (Sfântul Efrem Sirul)

Înțelepciunea l-a sprijinit când a fost să-l jecmănească stăpânii hrăpăreți și l-a ajutat să dobândească mari averi. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 10.11)

Nu putem dobândi înțelepciunea, dacă nu trăim în mod înțelept. (Sfântul Grigorie de Nazians)

Perseverența este obiceiul succesului dobândit prin muncă susținută. (Herbert Harris)

Prin înviere, trupul dobândește această cunoaștere a nemuririi. 7.6

Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. (Luca 21.19)

Prin smerenie dobândim veșnicia raiului. (Sfinții Părinți)

Purificarea de patimi (dobândirea de virtuți). 7.15

Să fi fost oare niște nebuni toți cei care prin mila lui Dumnezeu avem azi înțelegerea și cunoașterea lui Dumnezeu? Că ne-a lipsit oare credința și dreptatea tocmai nouă, celor care prin darul lui Hristos am dobândit dreptatea și urmăm ei? (Origen)

Să ia aminte cel înțelept și își va spori știința, iar cel priceput va dobândi iscusința de a se purta, pătrunzând cu mintea pildele și înțelesurile adânci, graiurile celor înțelepți și tâlcuirea lor nepătrunsă. (Solomon 1.5, 6)

Scopul vieții omenești este dobândirea Duhului Sfânt. (Sfântul Serafim de Sarov)

Simplitatea spiritului este lucrul cel mai mare și mai greu de dobândit; pentru a fi simplu trebuie să fi trecut prin mari experiențe. (Krishnamurti, filosof indian)

Socotește milostenia, nu ca pe o cheltuială, ci ca pe un venit, nu ca o pierdere, ci ca pe un câștig, fiindcă tu, prin ea, dobândești mai mult decât ai dat. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Toți am fost creați capabili să dobândim virtutea, dar prin învățătură și exercițiu unul se apropie mai mult de ea, altul mai puțin . De aceea unii ajung până la o virtute desăvârșită, alții ajung până la o oarecare virtute, iar alții, pentru că nu și-au dat niciun interes, deși prin firea lor erau în stare, s-au îndreptat spre fapte contrarii. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Trebuie să ne folosim de fiecare întâmplare din viața noastră pentru a dobândi răsplata cea bună a alegerii pe care o facem. Este de neaparată trebuință să învățăm cum să folosim fiecare din întâmplările care vin peste noi, pentru ca printr-o bună viețuire rațională să ajungem la viața veșnică. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Ușor dobândești ceea ce cauți; îți fuge din mâini însă lucrul pe care îl neglijezi. (Sofocle)