A distruge

Arta este simbolul celor mai nobile eforturi umane de a construi și a se reține de la distrugere. (Evelyn Waugh)

Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferența o distruge în mod inevitabil. (Thomas Paine)

Casa celor fără de lege va fi distrusă, iar cortul celor drepți va înflori. (Solomon 14.11)

Dacă ai păcate, ele se vor arde și se vor distruge ușor prin necazuri. Dacă ai virtuți, prin necazuri ele se vor face mai luminoase și mai strălucitoare. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dumnezeu nu comunică la nivel de superficial cu omul, ci la nivelul adâncului, la rădăcină. Ori boala, oricare ar fi ea, nu distruge adâncul. (Episcopul ortodox Antonie Blum din Londra; formația lui de bază: medic.)

E mai ieftin să salvăm planeta decât să o distrugem. (Oscar Arias Sanchez)

Ei vor zidi pe vechile ruine, vor ridica dărâmăturile de altădată, vor reface cetățile distruse, pustiite din neam în neam. (Isaia 61.4)

Iată ochii Domnului Dumnezeu privesc spre împărăția cea păcătoasă și Eu o voi nimici de pe fața pământului! Dar nu voi distruge casa lui Iacov, zice Domnul! (Mihea 9.8)

Mândria este un cancer al sufletului: distruge posibilitatea iubirii, sau a fericirii sau chiar a bunului simț. (Clive Stamples Lewis)

Mi-am distrus toți dușmanii, făcându-i prietenii mei, prin iertare. (Abraham Lincoln)

Nimic nu este mai puternic decât Biserica, o, omule! Oprește războiul împotriva Bisericii, pentru a nu-ți distruge puterile tale. Nu transpune acest război până în ceruri. Dacă te vei lupta cu un om, ori îl vei învinge, ori te va învinge. Dacă însă te lupți cu Biserica, îți va fi cu neputință să învingi, întrucât Dumnezeu este mai puternic decât toți. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Nu îmi distrug oare dușmanii când mi-i fac prieteni? (Abraham Lincoln)

Orgoliul poate conduce la autodistrugere. (Esop)

Și a pătruns Iona în cetate, zicând: „Patruzeci de zile mai sunt, și Ninive va fi distrusă!” Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ținut post și s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari și până la cei mai mici. Și a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, și-a lepădat veșmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac și s-a culcat în cenușă. (Iona 3.4-6)

Și a zis Domnul către mine: „Ce vezi tu Amos?” Și am zis: O cumpănă de plumb. Și mi-a răspuns Domnul: „Iată Eu voi pune cumpăna cea de plumb în mijlocul poporului Meu Israel și de aici încolo nu-l voi mai cruța. Înălțimile lui Isaac vor fi distruse, și capiștile lui Israel vor fi dărâmate, iar împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie„. (Amos 7.8, 9)

Și cu aceasta se potrivesc cuvintele proorocilor, precum este scris: „După acestea Mă voi întoarce și voi ridica iarăși cortul cel căzut al lui David și cele distruse ale lui iarăși le voi zidi și-l voi îndrepta, ca să-L caute pe Domnul ceilalți oameni și toate neamurile peste care s-a chemat numele Meu asupra lor, zice Domnul, Cel ce a făcut acestea”. (Faptele Apostolilor 15.15-17)

Umpleți prăpastia ignoranței și veți distruge cuibul de criminalitate. (Victor Hugo)

Zis-a Avva Pimen: A te justifica pe tine însuți este lucru material. Asemenea lucruri îl distrug pe cel care le are.