A dezlega

Cel ce face judecată celor năpăstuiți, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi. (Psalmi 145.6)

Deci au mers și au găsit mânzul legat la o poartă, afară la răspântie, și l-au dezlegat. (Marcu 11.14)

Fățarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, și nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei? Și zicând El acestea, s-au rușinat toți care erau împotriva Lui, și toată mulțimea se bucura de faptele strălucite săvârșite de El. (Luca 13.15-17)

Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie cedrii și în locașul Lui, fiecare va spune: Slavă! (Psalmi 28.9)

Învățătura conform căreia cunoașterea de sine sau după Dumnezeu, sau alt termen, precum osândirea de sine și plângerea de sine, asociate cu smerenia și amintirea de Dumnezeu dezleagă deprimarea și dăruiesc pace și alinare. (Sfântul Isihie)

Învierea dezleagă sufletul desăvârșit de moarte și de necredință. 7.6

Moartea dezleagă sufletul de trup și astfel sufletul ajunge la cunoașterea nemuririi sale. 7.6

Păcatele dezlegate nu se mai au în vedere. 8.17

Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce ai legat când nu trebuia să legi și de ce ai dezlegat când nu trebuia să dezlegi? (Părintele Paisie Olaru, în ultimele clipe ale vieții)

Părinte, care este întrebarea de care vă temeți cel mai mult la Judecată? De ce n-ai lucrat tot ce ți s-a descoperit? (Părintele Arsenie Papacioc, în ultimele clipe ale vieții)

Și când l-au văzut cei de acolo, au ales treizeci de nuntași care să fie împrejurul lui. Iar Samson a zis către ei: „Am să vă spun o ghicitoare și dacă mi-o veți ghici în cele șapte zile ale ospățului și mi-o veți dezlega, vă voi da treizeci de cămăși și treizeci de rânduri de haine. Iar dacă nu veți putea s-o ghiciți, atunci să-mi dați voi mie treizeci de cămăși și treizeci de rânduri de haine„. Au zis aceia: „Spune ghicitoarea ta, ca s-o auzim”. Atunci le-a zis: „Din cel ce mănâncă a ieșit mâncare, și din cel tare a ieșit dulceață„. Și n-au putut să dezlege ghicitoarea în trei zile. Iar în ziua a șaptea au zis aceia către femeia lui Samson: „Ademenește pe bărbatul tău să dezlege ghicitoarea; altfel te vom arde cu foc pe tine și casa tatălui tău; ne-ați chemat, oare, ca să ne jefuiți?” Și a plâns femeia lui Samson înaintea lui, zicând: „Tu mă urăști și nu mă iubești; ai dat o ghicitoare fiilor poporului meu, iar mie nu mi-o dezlegi„. Și a zis el către ea: „Eu n-am dezlegat-o tatălui meu și mamei mele și să ți-o dezleg ție?” (Judecători 14.11-16)

Și Eu îți zic ție, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui.

Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. (Matei 16.18, 19)