A dezbina

Căci Israeliții se dezbinaseră de la casa lui David și făcuseră rege pe Ieroboam, fiul lui Nabat, Ieroboam a abătut pe Israeliți de la Domnul și i-a băgat în păcat mare. (IV Regi 17.21)

Cele mai multe dezbinări se ivesc în cetăți din cauza ambiției. (Aristotel)

Dezbină și stăpânește. (Proverb latin)

Iar cărturarii, care veneau din Ierusalim, ziceau că are pe Beelzebul și că, cu domnul demonilor, alungă demonii. Și chemându-i la Sine, le-a vorbit în pilde: Cum poate satana să alunge pe satana? Dacă o împărăție se va dezbina în sine, acea împărăție nu mai poate dăinui. Și dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea să se țină. Și dacă satana s-a sculat împotriva sa însuși și s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască, ci are sfârșit. (Marcu 3.22-26)

Iar faptele trupului sunt cunoscute, și ele sunt: adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am și spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. (Galateni 5.19-21)

Invidia și orgoliul dezbină de la cei mici la cei mari. (Alexis Carrel, medic chirurg și biolog francez)

Nimicește-i, Doamne și împarte limbile lor, că am văzut fărădelege și dezbinare în cetate. (Psalmi 54.9)

Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbușesc cele mai mari. (Sallustius)

Răutatea și de la Dumnezeu pe oameni i-a îndepărtat și pe unii de alții ne-a dezbinat. De aceea, cu toată osârdia să căutăm fapta cea bună, care și la Dumnezeu ne aduce și pe unii cu alții ne unește. (Avva Isidor)

Și dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăția lui? Fiindcă ziceți că Eu scot pe demoni cu Beelzebul. Iar dacă Eu scot demonii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători. Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. (Luca 11.18-20)

Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi; ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere. (I Corinteni 1.10)