A defini

A defini înseamnă a exclude și a nega. (Jose Ortega y Gasset)

A defini înseamnă a limita. (Oscar Wilde)

Am stat lângă multe persoane care și-au dat sfârșitul, am stat lângă mulți muribunzi, i-am vegheat până la capăt. Toți, invariabil toți, cereau o clipă în plus de viață, ca să-și rezolve criza, problema lăuntrică. (Un duhovnic în vârstă, pomenit de părintele Arsenie Papacioc. Din păcate nu-i știm numele.) Este cutremurător! Și spunea: Care este clipa? Este clipa pe care tu acum o pierzi, care a trecut pe lângă tine. Cum a definit Dostoievski infernul? „Prea târziu, când nu mai poți face nimic.” (Părintele Vasile Gavrilă)

Definițiile fericirii și nefericirii sunt: știința și neștiința. (Empedocle, citat de Cuviosul Clement Alexandrinul)

Iubirea nu se poate defini. (Părintele Serafim Joantă)

Până și o dezamăgire, chiar dacă aceasta este întemeiată și definitivă, înseamnă un pas înainte. (Max Plank)

Poate că definiția eroismului și a sfințeniei nu este decât aceasta: să faci imposibilul posibil. (Părintele Nicolae Steinhardt)

Și încredințându-se Ahior despre toate câte le făcuse Dumnezeul lui Israel, a crezut cu neclintire în Dumnezeu și-a tăiat împrejur trupul și a fost primit definitiv în casa lui Israel. (Iudita 14.10)

Unii înțelepți au definit frumusețea, ca fiind simetria și armonia privirilor sufletului. (Sfântul Vasile cel Mare)

Vrei să stii cine ești? Nu întreba! Acționează! Acțiunea te va delimita și defini. (Witold Gombrowicz)