A da

Apoi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților ce se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Și a fost așa. (Facerea 1.29, 30)

Apoi s-a suit Moise și Aaron, Nadab, Abiud și șaptezeci dintre bătrânii lui Israel și au văzut locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce semăna cu un lucru de safir, curat și limpede ca seninul cerului. Dar El n-a întins mâna Sa împotriva aleșilor lui Israel, iar ei au văzut pe Dumnezeu, apoi au mâncat și au băut. Și a zis Domnul către Moise: „Suie-te la Mine în munte și fii acolo, că am să-ți dau table de piatră, legea și poruncile, pe care le-am scris Eu pentru învățătura lor!” (Ieșirea 24.9-12)

Arta de a trăi presupune o combinație subtilă între a ține și a da drumul. (Havelock Ellis)

Arta nu se potrivește cu mediocritatea: ea dă aripi, nu cârje. (Victor Hugo)

Ascensiunea morală strălucire omului și societății în care trăiește. (Alexis Carrel)

Ascultați, fiilor, învățătura tatălui și luați aminte să cunoașteți buna chibzuială, căci eu vă dau învățătură bună: Nu părăsiți povața mea. (Solomon 4.1, 2)

Atunci când cuvintele dau greș, muzica grăiește. (Hans Christian Andersen)

Bucuria este starea de spirit normală a omului. Cu cât dezvoltarea intelectuală și morală a omului este mai ridicată, cu atât omul este mai liber și viața îi dă mai multă satisfacție. (Anton Pavlovici Cehov)

Că povața este un sfeșnic bun și legea o lumină, iar îndemnurile care dau învățătură sunt calea vieții. (Solomon 6.23)

Că precum cele neînsuflețite, care dau sunet, fie fluier, fie chitară, de nu vor da sunete deosebite, cum se va cunoaște ce este din fluier, sau ce este din chitară? (I Corinteni 14.7)

Căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul și locuința cea pământească împovărează mintea cea plină de grijă. Cu greu ne dăm seama despre cele ce sunt pe pământ și cu osteneală găsim cele ce sunt chiar în mâna noastră; atunci, cine a putut să pătrundă cele ce sunt în ceruri? (Cartea înțelepciunii lui Solomon 8.15, 16)

Călătoria ta cea lungă te obosește, dar nu zici: „Nu-mi mai trebuie!” Tu găsești însă puteri noi, pentru aceasta tu nu te dai bătut! (Isaia 57.10)

Când cineva ne dovedește recunoștința el ne dăruiește mai mult decât i-am dat. (Vladimir Ghika)

Când dăm celor săraci, să avem o astfel de stare sufletească, ca și când I-am da lui Hristos. (Sfântul Ioan Gură deAur)

Când nu ai nimic de dat, poți să dăruiești însă ceva ce-i mai presus de toate: o rugăciune. (Vladimir Ghika)

Cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puține medicamente. (Benjamin Franklin)

Cele două cuvinte “informație” și “comunicare” sunt adesea folosite ca având același înțeles, deși ele semnifică lucruri total diferite. Informația o primești, în timp ce comunicarea o dai. (Sydney J. Harris)

Celebritatea este o latură a puterii și un privilegiu dat de Dumnezeu. (Constantin Cotimanis)

Cine ascultă toate sfaturile care i se dau n-are timp să fie el însuși. (Carlo Goldoni)

Cine M-a îndatorat cu ceva, ca să fiu acum dator să-i dau înapoi? Tot ce se află sub ceruri este al Meu. (Iov 41.11)

Dacă nu vei căuta să te dai în vânt după cuvinte, vei fi la bătrânețe o comoară de înțelepciune. (Platon)

Dai voință, iei putere. (Sfinții Părinți)

Dar Satan a răspuns Domnului și a zis: „Cojoc pentru cojoc! Că tot ce are omul dă pentru viața lui. Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-Te de osul și de carnea lui! Să vedem dacă nu Te va blestema în față!” Și Domnul a zis către Satan: „Îl dau în puterea ta! Numai nu te atinge de viața lui„. (Iov 2.4-6)

Dă-mi credință în Dumnezeu și voi înfrunta tancurile cu praștie și pietre. (Gavriil Stiharul)

Dărnicia nu stă în a da mult, ci a da la timp. (La Bruyère)

Dând mită rezolvi și imposibilul. (Proverb aromân)

De abia după ce am cunoscut prea mult, ne dăm seama cât de puțin cunoaștem. (Socrate)

De ce te lași târât de inima ta și de ce privești așa trufaș cu ochii tăi? De ce întorci spre Dumnezeu mânia ta și dai drumul din gura ta la astfel de cuvântări? (Iov 15.12, 13)

Deschide gura să-ți dau papa! – Nu e papa, e Doamne-Doamne! (Cuvintele unui copil de 3-4 ani care se împărtășea)

Deseori mă citez, sare și piper conversației. (George Bernard Shaw)

Diferența dintre școală și viață? La școală ți se dă o lecție, apoi un test. În viață, ți se dă un test care te învață o lecție. (Tom Bodett)

Din acest al său pământ / La vrăjmași nu da românul decât locul de mormânt. (Alexandru Davila)

Dumnezeu ți-a dăruit 86.400 de secunde astăzi. Ai folosit vreuna pentru a spune “Mulțumesc?” (William George Ward)

Ei nu pot lua demnitatea noastră dacă nu le-o dăm noi. (Mahatma Gandhi)

Este o lecție universală – intoleranța este primul semn al unei educații neadecvate. O persoană rău educată se poartă cu o nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educație naștere modestiei. (Aleksandr Soljenițân)

Ești mai fericit când dai decât când iei. 6.11

Experiența este cel mai dur profesor, pentru că întâi îți dă testul și apoi îți spune care era lecția. (Vernon Sanders Law)

Fariseul, stând, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri, sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. (Luca 18.11, 12)

Felul în care dai contează mai mult decât ceea ce dai. (Pierre Corneille)

Frica ta de Dumnezeu nu-ți dă încredere și desăvârșirea căilor tale nu-ți dă nădejde? (Iov 4.6)

Fugi de moarte, dai de înviere. (Poetul Ioan Alexandru)

Generozitatea nu înseamă să îmi dai ceva de care tu ai mai puțină nevoie decât mine, ci să îmi dai ceva de care tu ai mai multă nevoie decât mine. (Khalil Gibran)

Geometria este cea mai bună și mai simplă dintre toate logicile, cea mai potrivită să dea inflexibilitate judecății și rațiunii. (Denis Diderot)

Ia aminte, dar, ca nu cumva din pricina unei mici plăceri, ce ți-o dau bucatele, să suferi paguba de a nu fi înscris de înger, fugind dinaintea celui care înrolează ostași. Este mai mică primejdia când un soldat aruncă pavăza și fuge, decât atunci când un creștin aruncă postul, arma cea tare și puternică. (Sfântul Vasile cel Mare)

Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: Prietene, nu-ți fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un dinar? Ia ce este al tău și pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca și ție. (Matei 20.13, 14)

Ironia este încărcată de subînțeles: ea spune una, dar de înțeles (cui pricepe) altceva. (George Pruteanu)

Istoria lecții, dar n-are elevi. (Ingeborg Bachmann)

În clipa morții îți dai seama cum trebuia trăită viața, însă e prea târziu pentru a mai face ceva. (Sfinții Părinți)

În viața aceasta toți oamenii dăm examene pentru ca în cea veșnică să ne învrednicim de rai. 10.3

Libertatea vă conferă facultatea de a alege între bine și rău, adică între datorie și egoism. Educația este însă aceea care vă învață să faceți alegerea. (Giuseppe Mazzini)

Marea aceasta este mare și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. (Psalmi 103.26-28)

Măsurile cele mai bune, planurile cele mai bine concepute riscă să dea greș, dacă nu sunt puse îndată în aplicare. (Oxenstierna)

Mintea este ca o moară, macină ce-i dai să macine. 2.11

Mulți oameni au luat încrederea pe care o dă iluzia drept energie. (Honoré de Balzac)

Nenorocirea este cel mai bun dascăl; își are metoda ei proprie, dar greș nu . (Mihai Eminescu)

Nicio victorie nu e dată fără înfrângere și nicio cădere nu e dată fără speranță. (Andrei Pleșu)

Nimeni nu își dă seama că unii oameni irosesc multă energie abia ca să fie normali. (Albert Camus)

Norocul merge alături de cei care dau tot ce au mai bun în ei înșiși. (H. Jackson Brown, Jr.)

Norocul nu dă nimic, el doar împrumută pentru un timp. (Jean de la Bruyère)

Norocul nu se dăruiește niciodată; el se dă numai cu împrumut. (Proverb suedez)

Nu avem nevoie de minuni în viața noastră pentru a ne mântui. Credința ține loc de minuni și chiar face câteodată să se întâmple minuni fără să ne dăm seama. Origen susținea acest lucru spunând că mereu se deschid ochii celor orbi duhovnicește și urechile oamenilor surzi față de virtute. Nu disprețui vorba celor bătrâni, că și ei au învățat de la părinții lor. Că de la ei vei învăța înțelepciunea și îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie. (Ecclesiasticul 8.9)

Nu întârzia a-Mi aduce pârga ariei tale și a teascului tău; pe cel întâi-născut din fiii tăi să Mi-l dai Mie! (Ieșirea 22.29)

Nu spune aproapelui tău: „Du-te și vino, mâine îți voi da!”, când poți să-i dai acum. (Solomon 3.28)

Nu trebuie să dai din buzunar, ci din suflet. (Sfinții Părinți)

Numai entuziasmul poate da naștere la înfăptuiri mărețe. (Karl Liebknecht)

Numai experiența îți dă certitudine. (Sfântul Albert cel Mare)

Numai pasiunile mari pot da naștere oamenilor mari. (Claude Adrien Helvetius)

Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezește ca dintr-o beție: întreaga lui viață i se pare o pierdere de timp.

Dar omul necredincios face și vorbește lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură și dacă îl lauzi te slujește ca un catâr. De tânăr își părăsește casa în care s-a născut și pleacă de-și pierde frumusețea și cinstea printre străini. (Părintele Savatie Baștovoi)

Orice succes îți oferă un bilet de acces către o problemă și mai dificilă. (Henry Kissinger)

Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. (Ioan 14.27)

Pacea Mea o dau vouă. 11.4

Pasărea vicleană singură în laț. (Ion Neculce)

Pentru a trăi o viață care ți-a fost dată ești dator să o meriți atât ca om cât și ca neam în fiecare clipă. (Mihai Viteazul)

Pentru a-ți pune nădejdea în Domnul, vreau să-ți dau învățătură astăzi. (Solomon 22.19)

Pocăința este o tocmeală cu Dumnezeu. Noi dăm păcatul și Dumnezeu iertarea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Prin acceptarea suferinței, Îi dăm voie lui Hristos să participe la suferința noastră. (Sfinții Părinți)

Problema cu internetul este că îți oferă orice, material de încredere și material aiuritor. Problema este, așadar, cum facem diferența între ele. (Umberto Eco)

Să nu spui tot ce știi, să nu faci tot ce poți, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)

Sănătatea e unitatea care valoare tuturor zerourilor vieții. (Bernard Fontenelle)

Săvârșirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieții omenești. Este cu adevărat singurul bine, bucurie neîntreruptă pe care ți-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întrunădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Se spune că intelectul este dat omului ca să cunoască adevărul, intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. (Petre Țuțea)

Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conținuturi, nu sfaturi, nu învățături. (Constantin Noica)

Suferința îi dă prostului bunul simț. (Hesiod)

Sufletul tânjește să creadă, dar intelectul refuză să-i dea voie. (Scriitorul american Dan Brown)

Sufletul trebuie tratat ca pământul, să i se dea ce-i trebuie spre a fi productiv. (Constantin Noica)

Și au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru și împiedicând să dăm dajdie Cezarului și zicând că El este Hristos rege. (Luca 23.2)

Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. (Luca 6.34)

Și intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. (Marcu 6.25)

Te-ai întrebat de ce, la revărsatul zorilor, cocoșul suspină dureros de repetate ori? Iată ce înseamnă asta – în oglinda dimineții s-a arătat că din viața ta a mai trecut o noapte, fără ca tu să-ți dai seama. (Omar Khayyam)

Toți ne pricepem să dojenim, dar nu ne dăm seama când greșim noi înșine. (Menandru)

Ține minte, fie că trăiești, fie că mori, este de prea mică importanță. Ce contează cu adevărat, ce-ar trebui să conteze și pentru tine și pentru alții, este pentru ce rațiune trăiești și pentru ce cauză ești gata să-ți dai viața. (Testamentul tatălui mitropolitului Antonie de Suroj)

Un test de inteligență îi arată unui om ce deștept ar fi fost dacă nu l-ar fi dat. (Laurence J. Peter)

Unii se dau drept bogați și n-au nimic, alții trec drept săraci, cu toate că au multe averi. (Solomon 13.7)

Vai de cei ce dau dreptate celui nelegiuit pentru mită și lipsesc de dreptate pe cel drept! (Isaia 5.23)

dau de știre astăzi că veți pieri și nu veți trăi mult în pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l și pentru a cărui stăpânire treci tu acum Iordanul. (Deutoronomul 30.18)

Viitorul ni-l putem modela cum vrem. Viața este un lut căruia voința îi forma. (Liviu Rebreanu)

Vorba a fost dată omului pentru a-și ascunde gândurile. (Talleyrand)

Vorbește ca și cum va trebui să dai socoteală. (Platon)