A cuprinde

Adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Am fost înzestrați cu puterea de judecată a minții ca să cunoaștem adevărul, iar adevărul întreg se cuprinde numai în Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)

Carnea lui e în întristare mare numai pentru el. Sufletul lui numai pentru el e cuprins de jale”. (Iov 14.22)

Cuprinsu-m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit; necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat: „O, Doamne, izbăvește sufletul meu!” (Psalmi 114.3, 4)

De aceea facem semnul crucii înainte de rugăciune, ca să ne ordoneze și să ne adune, să ne cuprindă gândurile și inima și voința în Dumnezeu. După rugăciune, ca să rămână în noi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, ca să ne apere de primejdii. (Romano Guardini, 8.7)

De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă. Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, ci odată cu ispita va aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda. (I Corinteni 10.12, 13)

Dreapta judecată este o virtute însemnată, care nu poate fi cuprinsă cu mintea omenească, dacă nu suntem ajutați de harul divin. (Sfântul Ioan Casian)

Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate și știe orice șoaptă. (Cartea înțelepciunii lui Solomon 1.7)

Este o mare nenorocire să ajungi sub stăpânirea demonilor și să devii unealta lor! O nenorocire care cuprinde lumea întreagă și nu este pricepută de lume. (Patericul)

Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. (Luca 5.8, 9)

Înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui. (Psalmi 47.11)

Înțelepciunea este o știință desăvârșită a lucrurilor dumnezeiești și omenești. Ea cuprinde totul și întrucât supraveghează pe toți oamenii, înțelepciunea este o artă despre viață și ca atare este alături de noi tot timpul cât trăim, îndeplinindu-și lucrarea ei, adică să ne facă viața fericită. (Cuviosul Clement Alexandrinul)

Omul, pe orice drum ar porni, ar vrea să cuprindă infinitul. (Ion Agârbiceanu)

Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor, care părăsesc legea Ta. (Psalmi 118.53)

Mintea are aceeași putere ca și mâinile, nu îndeajuns cât să cuprindă lumea, dar îndeajuns cât să o schimbe. (Colin Wilson)

Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei sufletul meu l-au cuprins; cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. (Psalmi 16.8-10)

Precum cangrena cuprinde trupul și nu se mai vindecă, la fel și ținerea de minte a răului cuprinde sufletul omului (Sfântul Efrem Sirul)

Privind fără-ncetare prostia omenească / De lung urât cuprinsă, Eternitatea cască. (Vasile Alecsandri)

Sufletul cuprins de deznădejde în privința mântuirii nu este departe de nebunie. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Și a zis Iosif către frații săi: „Eu sunt Iosif. Mai trăiește oare tatăl meu?” Frații lui însă nu i-au putut răspunde, că erau cuprinși de frică. Apoi Iosif a zis către frații săi: „Apropiați-vă de mine!” Și ei s-au apropiat. Iar el a zis: „Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care voi l-ați vândut în Egipt.” (Facerea 45.3, 4)

Și acum Dumnezeu m-a trimis, să te vindec pe tine și pe nora ta, Sara. Eu sunt Rafael, unul din cei șapte sfinți îngeri, care ridică rugăciunile sfinților și le înalță înaintea slavei Celui Sfânt„. Atunci s-au înspăimântat amândoi și au căzut cu fața la pământ, căci erau cuprinși de frică. Dar el le-a zis: „Nu vă temeți! Pace veți avea! Binecuvântați pe Dumnezeu în veac! (Tobit 12.14-17)

Și apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Și a zis: Tinere, ție îți zic, scoală-te.

Și s-a ridicat mortul și a început să vorbească, și l-a dat mamei lui. Și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. (Luca 7.14-16)

Și cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Și L-a rugat pe El toată mulțimea din ținutul Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. (Luca 8.36, 37)

Și s-a dus vestea despre El în toată Siria, și aduceau la El pe toți cei ce se aflau în suferințe, fiind cuprinși de multe feluri de boli și de chinuri, pe demonizați, pe lunatici, pe slăbănogi, și El îi vindeca. (Matei 4.24)

Și s-a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri și de urdinare cu sânge, la care intrând Pavel și rugându-se, și-a pus mâinile peste el și l-a vindecat. (Faptele Apostolilor 28.8)

Și uimire i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri minunate. (Luca 5.26)

Trebuie să punem și diagnoza gândurilor pătimașe, prin care se săvârșește păcatul. Gândurile în care se cuprind toate păcatele, sunt opt: al lăcomie pântecelui, al desfrânării, a iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei deșarte și al mândriei. Ca aceste opt gânduri să ne tulbure, sau ca să nu ne tulbure, nu atârnă de noi. Dar ca să stăruiască, sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimile, sau ca să nu le stârnească, atârnă de noi. (Sfântul Ioan Damaschin)

Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea; izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. (Psalmi 31.8)

Țelul trebuie să cuprindă durata unei vieți. (Herbert Harris)

Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. (Psalmi 68.28)