A cumpăra

Aflând Iacov că este grâu în Egipt, a zis către fiii săi: „Ce vă uitați unul la altul? Iată, am auzit că este grâu în Egipt. Duceți-vă acolo și cumpărați puține bucate, ca să trăim și să nu murim!” Atunci cei zece din frații lui Iosif s-au dus să cumpere grâu din Egipt, iar pe Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-a trimis Iacov cu frații lui, căci zicea: „Nu cumva să i se întâmple vreun rău!” Au venit deci fiii lui Israel împreună cu alții, care se pogorau cumpere grâu, căci era foamete și în pământul Canaanului. (Facerea 42.1-5)

Că Domnul este răsplătitor și cu șapte părți îți va răsplăti. Nu Îl cumpăra cu daruri, că nu le va primi. (Ecclesiasticul 35.11,12)

Ce onoare pentru bani: pot cumpăra și onoarea! (Stipe Golac)

De cele mai multe ori, slava se cumpără cu prețul fericirii, plăcerea cu prețul sănătății, milostenia celor cu nume mare cu prețul neatârnării, banii cu prețul conștiinței. (Mitropolitul Filaret)

Deci Iosif a fost dus în Egipt și din mâna Ismaeliților, care l-au dus acolo, l-a cumpărat egipteanul Putifar, o căpetenie de la curtea lui Faraon și comandantul gărzii lui. (Facerea 39.1)

Disprețuiește plăcerile; plăcerea cumpărată cu durere e vătămătoare. (Quintus Horatius Flaccus)

Fericirea nu poate fi cumpărată cu bani și dragostea nu poate fi dobândită cu forța. (Emile Zola)

Iar El a zis către ei: Dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai mult de cinci pâini și doi pești, afară numai dacă, ducându-ne noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau ca la cinci mii de bărbați. Dar El a zis către ucenicii Săi: Așezați-i jos, în cete de câte cincizeci de inși. (Luca 9.13, 14)

Numai pământurile preoților nu le-a cumpărat Iosif, căci preoților le era rânduită de la Faraon porție și se hrăneau din porția lor, pe care le-o da Faraon; de aceea nu și-au vândut ei pământul. (Facerea 47.21)

Politicienii sunt oamenii care, atunci când văd luminița de la capătul tunelului, aleargă și mai cumpără tunel. (John Quinton)

Și a intrat Iisus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei. (Matei 21.12)

Și au început unul câte unul, să-și ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Țarină am cumpărat și am nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă. Și altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. (Luca 14.18-20)

Și Iosif, cumpărând giulgiu și coborându-L de pe cruce, L-a înfășurat în giulgiu și L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, și a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus. Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. (Marcu 15.46, 47 și 16.1)

Un surâs dă odihnă celui celui obosit, / Dă curaj celor deznădăjduiți / Nu poate fi cumpărat, împrumutat sau furat / Pentru că e ceva care nu are valoare / Decât în momentul când este dăruit. / Și dacă vreodată întâlniți o persoană / Care nu mai știe cum cum să aibă un surâs / Fiți generos, dăruiți-l pe al vostru, / Căci nimeni nu are atâta nevoie de un surâs / Precum acela care nu-l poate da altora. (Mahatma Gandhi, poezia Surâsul)

Vine vremea, a sosit ziua! Cel ce cumpără sămânță să nu se bucure și cel ce vinde să nu plângă, căci mânia vine peste toată mulțimea lor! (Iezechiel 7.12)