A cuceri

Că de n-ar fi avut nădejde că vor învia cei care mai înainte au căzut, deșert și de râs lucru ar fi a se ruga pentru cei morți. Și a văzut că celor care cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le este pus. Drept aceea, sfânt și cucernic gând a fost, că a adus jertfă de curăție pentru cei morți, ca să se slobozească de păcat. (II Macabei 12.44-46)

Cel încet la mânie e mai de preț decât un viteaz, iar cel ce își stăpânește duhul este mai prețuit decât cuceritorul unei cetăți. (Solomon 16.32)

Cel mai mare om din lume nu este cuceritorul, ci acela care se stăpânește pe sine însuși. (Arthur Schopenhauer)

Cel mai puternic învinge prin gingășie și cucerește prin iertare. (Mark Twain)

Civilizația cucerește, Biserica sfințește. (Părintele Arsenie Papacioc)

Dacă maurii au civilizat Spania după ce au cucerit-o, mongolii au cucerit Rusia fără să-i aducă algebra. (Pușkin)

Legile îi strivesc pe cei slabi și îi cruță pe cei puternici. (Juvenal)

Luptă-te lupta cea bună a credinței, cucerește viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai dat bună mărturie înaintea multor martori. (II Timotei 6.12)

Numai răbdarea cuminte ne va ajuta să cucerim o fericire veșnică. (Pablo Neruda)