A crește

Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel ce este de pe pământ pământesc este și de pe pământ grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Și ce a văzut și a auzit, aceea mărturisește, dar mărturia Lui nu o primește nimeni. (Ioan 3.30-32)

Ambiția este germenele din care purcede toată creșterea măreției. (Thomas Dunn English)

Ambiția oricărui om se umflă pe măsură ce-i crește puterea. (Oxenstierna)

Buna creștere a tineretului este garanția cea mai sigură a fericirii unui stat. (Oxenstierna)

Cele rele își primesc puterea una de alta; de asemenea și cele bune cresc una prin alta și pe cel părtaș de ele îl mână și mai mult înainte. (Sfântul Marcu Ascetul)

Credința dă stabilitate și sens vieții lăuntrice. Omul credincios stă în preajma valorilor permanente, este bun și bogat. Când trece peste el o încercare a vieții, nu se năruie, ci crește. Omul credincios se aseamănă copiilor, râde cu lacrimi pe obraz. Încercările, necazurile, greutățile prin care trece omul, în momentul în care Îl află pe Hristos, sunt depășite. (Ernest Bernea)

Dar cei ce nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor crește aripi ca ale vulturului; vor alerga și nu-și vor slei puterea, vor merge și nu se vor obosi. (Isaia 40.31)

Fericiți sunt cei care nu citesc ziare, analfabeții, neimplicații, căci au bun-simț. Pentru a ne simți deplin mulțumiți, trebuie să trăim mai simplu. Lectura ziarelor a făcut să crească numărul proștilor. (Lev Tolstoi)

Fiecare copil este un artist. Problema care se pune este cum să rămână un artist și după ce va crește. (Pablo Picaso)

Firea ațâță poftele, dar, pe măsură ce crește asceza, ea le și stinge. (Patericul)

Gândul cel rău la început este ca o furnică și, dacă-l lași, crește și se întărește și devine leu. 2.11

Gradul de sensibilitate la durere, frustrare, crește proporțional cu simțirea și inteligența. (Arthur Schopenhauer)

Iar copilul creștea și se întărea cu duhul. Și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.(Luca 1.80)

Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. (Matei 6.28, 29)

La umbra marilor copaci nu crește nimic. (Constantin Brâncuși)

Luați aminte! Cei ce refuză să riște și să crească, vor fi înghițiți de viață. 5.9

Omul trebuie să crească, să cerceteze în, și prin Dumnezeu care l-a creat. Acceptând ispita, Adam s-a rupt de Dumnezeu și a rămas numai la sine, și în el s-a infiltrat satana, denaturând eul lui prin mândrie și provocând apoi ura, minciuna, crima și toate celelalte. 8.9, vezi Minciuna/

Precum este materia focului, așa se va aprinde și după putere vrajba va crește. (Ecclesiasticul 28.10)

Prin cutezanță crește curajul, prin șovăială – teama. (Publilius Syrus)

Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbușesc cele mai mari. (Sallustius)

Prietenia este umbra în înserare, ea crește mereu până când soarele vieții apune. (Proverb englezesc)

Răbdarea este o binecuvântare divină. Prin răbdare creștem, ne înălțăm și ne mântuim. (Părintele Dumitru Păduraru)

Stejarul de nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va crește, nici rădăcina nu va slobozi. Așa și creștinul, de nu va pătimi și nu va răbda, nu poate fi ostaș al Hristos. (Patericul)

Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie.

Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul!” (Facerea 1.27, 28)

Un ziar este cherestea făcută flexibilă. Este cerneală transformată în cuvinte și imagini. Este conceput, se naște, crește și moare de bătrânețe într-o singură zi. (Jim Bishop)