A crede

A zis acestea, și după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. Deci I-au zis ucenicii: Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn ca odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe față: Lazăr a murit. Și Mă bucur pentru voi, ca să credeți că n-am fost acolo. Dar să mergem la el. (Ioan 11.11-15)

Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis are viață veșnică, și s-a mutat din moarte la viață. 5.17

Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. (Ioan 5.24)

Adevăratul ateu nu crede nici în sine. (Jozo Cizmic)

Bolta înstelată și conștiința morală mă fac să cred că este un Creator al lumii. (Immanuel Kant)

Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Ioan 3.16)

Ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. (George Enescu)

Cea mai mare înșelăciune este să crezi că nu te înșeli. (Sfântul Ignatie Briancianinov)

Cea mai mare viclenie a diavolului este aceea de a ne face să credem că nu există. 9.11

Cel care ia aminte la cuvânt află fericirea, iar cel ce se încrede în Domnul este fericit. (Solomon 16.20)

Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale și crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat. (Paracelsus, alchimist, medic, astrolog și filosof elvețian)

Cine nu cugetă decât pe jumătate, acela nu crede nici în Dumnezeu; dar cine cugetă corect, acela trebuie să creadă în Dumnezeu. (Isaac Newton)

Cine se plânge de singurătate nu crede în Dumnezeu. (Valeria Mahok)

Cine tuturor viselor și tuturor vedeniilor nu crede, filosof duhovnicesc este. (Sfântul Ioan Scărarul)

Cred că unul dintre cele mai mari riscuri în viață este să nu ai niciodată curajul să riști. (Oprah Winfrey)

Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc. (Thomas Jefferson)

Crede-mă, fiule, dacă oamenii ar putea să vadă de aici moștenirea, slava și odihna, pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care-L iubesc, oricât de mult ar fi să rămână în această lume, și chiar de ar fi să trăiască într-o colibă întunecată, cu viermi până la genunchi, tot nu s-ar lăsa abătuți de tristețe. 1.1

Credem că știm ce este pictura, dar numai pictorii mari știu. (Drieu La Rochelle)

Credeți-mă, rugăciunea este un strigăt de speranță. (Alfred de Musset)

Credincioșii cred în înviere. Ateii cred în reînvieri. (Stanislaw Jerzy Lec)

Cu cât evoluează mai mult știința, cu atât mai mult credem în Dumnezeu. (Albert Einstein)

Dacă Dumnezeu nu există, agnosticul pierde prea puțin crezând în el și câștigă la fel de puțin necrezând.

Dacă însă Dumnezeu există, agnosticul câștigă viața veșnică crezând în El și pierde un bine infinit dacă nu crede. (Pariul lui Blaise Pascal)

Dacă Dumnezeu există, și eu cred, câștig viața veșnică, supunându-mă Bisericii. Dacă Dumnezeu nu există, nu am pierdut nimic. (Blaise Pascal)

Dacă nu crezi în Dumnezeu, și nu există, nu ai pierdut nimic. Dacă nu crezi în Dumnezeu, și există, diavolul te-a luat! (Blaise Pascal)

De aceea nu puteau să creadă, că iarăși a zis Isaia: „Au orbit ochii lor și a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva să se întoarcă și Eu să-i vindec” Acestea a zis Isaia, când a văzut slava Lui și a grăit despre El. (Ioan 12.39-41)

Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi? (Ioan 6.30)

Diavolul recunoaște existența lui Dumnezeu, crede în El, dar asta nu-l schimbă deloc. 1.5

Dumnezeu dă daruri și unii chiar le multiplică…. Cred că sunt unul dintre ei! (Niccolò Paganini)

E mai bine să taci din gură și să-i lași pe ceilalți să creadă că ești prost, decât să vorbești și să înlături orice îndoială. (Mark Twain)

E ușor să fii prieten cu cei amabili. Dar a fi prietenul celui ce se crede dușmanul tău este chintesența oricărei religii. (Mahatma Gandhi)

Este mai bine să fii prost și să cunoști acest fapt, decât să fii prost și să te crezi înțelept. (Buddha)

Eu cred că Biblia este cel mai mare dar dat omului. Tot ce este mai bun de la Mântuitorul lumii ne este dat prin intermediul acestei cărți. (Abraham Lincoln)

Eu cred că Dumnezeu este adevăratul nume și adevăratul izvor al inconștientului colectiv și de aceea este suprema autoritate morală din univers. (Stephen R. Covey)

Eu nu cred că există Dumnezeu. Eu sunt sigur că există. (Carl Gustav Jung, medic psihiatru și psiholog elvețian)

Există două feluri în care poți fi prostit. Primul este să crezi ceea ce nu este adevărat; cel de al doilea este să refuzi să crezi ceea ce este adevărat. (Soren Kierkegaard, filosof și teolog danez)

Existența lui Dumnezeu nu se poate dovedi și e păcat să cauți s-o explici cuiva. Crezi numai … și afirmi. (Camil Petrescu)

Fericiți cei ce cred, ei merg în lumină, eu merg în întuneric. (Vasile Conta)

Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem și să credem. Și cei împreună răstigniți                 cu El Îl ocărau. (Marcu 15.32)

Iar cine va sminti pe unul dintr-aceștia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. (Matei 18.6)

Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei și a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. (Ioan 7.37, 38)

Iisus a văzut pe Natanael venind către El și a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleșug. Natanael I-a zis: De unde mă cunoști? A răspuns Iisus și i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești regele lui Israel. Răspuns-a Iisus și i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Și i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. (Ioan 1.47-51)

În fața naturii nu te crede nici mare, nici mic, meditează. (Victor Hugo)

Între coperțile unei singure cărți, Biblia, sunt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi – numai să le citim și să le credem. (Ronald Reagan)

Înțelepciunea ne oprește să judecăm după simple aparențe, să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem, să spunem tot ce știm și să cheltuim tot ce avem. (Contele Axel Oxenstierna)

La urmă, pe când cei unsprezece ședeau la masă, li S-a arătat și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. (Marcu 16.14)

Mediocritatea e cu atât mai impresionantă cu cât o descoperi într-o structură ce se crede deasupra mediocrității. (Mircea Eliade)

Nici eu nu pot să cred că se poate mântui cel care nu muncește pentru mântuirea aproapelui. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Norocul nu este decât o iluzie, crezută de ignoranți și vânată de nebuni. (Timothy Zahn)

Nu ești chiar atât de singur precum crezi. Cel puțin două persoane se intereseză de tine: Dumnezeu și diavolul. (Gavriil Stiharul)

Nu trebuie să fii admirat, ci crezut. (Tudor Vianu)

Ochii sunt organe mult mai vrednice de crezare decât urechile. (Heraclit)

Omul simplu crede toate vorbele; omul înțelept veghează pașii săi. (Solomon 14.15)

Pentru a reuși trebuie să crezi. (Robert M. Hensel)

Politica este poate singura meserie pentru care se crede că nu este necesară nicio pregătire. (Robert Louis Stevenson)

Privighetoarea înțeleaptă cântă fiecare cântec de două ori. Ca să nu crezi că nu poate retrăi primul extaz spontan. (Robert Browning)

Religia și știința naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci se întregesc și se armonizează împreună. (Max Planck)

Să nu spui tot ce știi, să nu faci tot ce poți, să nu crezi tot ce auzi, să nu dai tot ce ai.(Părintele Paisie Olaru)

Se poate crede că omul este obligat, pentru a atinge sfințenia, să aleagă în viață calea cea mai marcată de cruce. Se poate crede că putem să fim mai dom al lui Hristos căutând suferința, dar astfel cădem în orgoliu spiritual. Înțelepciunea crucii în schimb înseamnă să primești zidirea pe care ți-o dă duhul și să fii conștient că prin acea iubire se intră în logica pascală, deoarece acela care iubește, suferă. Cine se expune iubirii și în iubire își scrie istoria propriei existențe, intră inevitabil în cruce. … (Teologul catolic Marko Rupnik)

Slăbiciunea forței este de a nu crede decât în forță. (Paul Valery)

Sufletul tânjește să creadă, dar intelectul refuză să-i dea voie. (Scriitorul american Dan Brown)

Și binevestind cetății aceleia și făcând ucenici mulți, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și (arătându-le) că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în Care crezuseră. (Faptele Apostolilor 14.21-23)

Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Ioan 3.14, 15)

Și l-au vestit, zicând: „Iosif, fiul tău, trăiește și el domnește astăzi peste toată țara Egiptului„. Inima lui Iacov însă rămase rece și nu-i credea pe ei. Iar dacă i-au spus ei toate cuvintele lui Iosif, pe care acesta le zisese lor, și dacă a văzut căruțele, pe care le trimisese Iosif, ca să-l aducă, atunci s-a înviorat duhul lui Iacov, tatăl lor, și a zis Israel: „Destul! Iosif fiul meu, trăiește încă! Voi merge să-l văd înainte de a muri!” (Facerea 45.26-28)

Și Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții; cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce va crede în Mine nu va înseta niciodată. (Ioan 6.35)

Și le-a zis: Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. (Marcu 16.15, 16)

Și răspunzând, Moise a zis: „Dar de nu mă vor crede și nu vor asculta de glasul meu, ci vor zice: „Nu ți S-a arătat Domnul!”, ce să le spun?” Zis-a Domnul către el: „Ce ai în mână?” Și el a răspuns: „Un toiag!” „Aruncă-l jos!” îi zise Domnul. Și a aruncat Moise toiagul jos și s-a făcut toiagul șarpe și a fugit Moise de el. Și a zis Domnul către Moise: „Întinde mâna și-l apucă de coadă!” Și și-a întins Moise mâna și l-a apucat de coadă și s-a făcut toiag în mâna lui. Apoi a zis Domnul: „Așa să faci înaintea lor, ca să te creadă că ți S-a arătat Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov!” (Ieșirea 4.1-5)

Și zicând: S-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. (Marcu 1.15)

Totul este să muncești și să crezi în Dumnezeu. (Nichifor Cainic)

Toți au nevoie de Tine, chiar cei ce nu știu. Cei ce nu știu, mai amarnic decât cei ce știu. Flămândul își închipuie că umblă după pâine, dar îi este foame de Tine. Însetatul crede că vrea să bea apă, dar îi este sete de Tine. Bolnavul se mângâie că râvnește sănătate, dar boala lui nu-i dă nicio șansă. În momentul în care Îl găsesc pe Hristos, toate își găsesc rezolvare. (Giovanni Papini)

Vanitatea omului este atât de mare încât și ultimul prost se crede deștept. (Georges Clemenceau)