A consta

Adevărata ambiţie constă, mai degrabă, în a te dovedi superior prin merite decât prin demnităţi. (Doamna de Lambert)

Adevărata cinstire pe care o acordăm Fiului lui Dumnezeu, ca şi cea pe care o aducem lui Dumnezeu, ca părinte, constă mai ales într-o viaţă cinstită. (Origen)

Adevărata înţelepciune constă în a nu părea înţelept. (Eschil)

Adevărata putere a omului constă în blândeţea sa. (Augustin Păunoiu)

Arta matematicii constă în găsirea acelui caz special, care conţine toţi germenii generalităţii. (David Hilbert)

Arta medicinii constă în a amuza pacientul în timp ce natura vindecă boala. (Voltaire)

Baza prudenţei constă în a înţelege bine ce e folositor şi ce e vătămător. (John Amos Comenius)

Binele desăvârşit nu constă numai în a se abţine cineva de la a face răul, ci şi de a-l gândi. (Scriitorul bisericesc Metodiu de Olimp)

Bună parte din vorbirea meşteşugită consistă în a şti cum să minţi. (Erasmus)

Cel mai bun test de inteligenţă constă în ceea ce facem cu timpul nostru liber. (Laurence J. Peter)

Creierul este o lume care constă dintr-un număr de constante neexplorate şi mari întinderi de teritorii necunoscute. (Santiago Ramon y Cajal)

Culmea dispreţului constă în a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproapelui. (Jose Ortega y Gasset)

Experienţa ne învaţă că iubirea nu constă ca doi oameni să privească unul la altul, ci a privi amândoi în aceeaşi direcţie. (Antoine de Saint-Exupéry)

Fericirea constă, în primul rând, în sănătate. (George William Curtis)

În voinţa superioară constă tot războiul nevăzut. 10.8

Libertatea şi progresul constituie nu numai ţelul artei, dar şi al întregii vieţi. (Ludwig van Beethoven)

Nobleţea eului constă în ridicarea deasupra lui însuşi. (Novalis)

Nu este părticică din corpul omenesc care să nu îndeplinească o trebuinţă sau care să nu constituie o podoabă. (Minucius Felix, scriitor bisericesc din secolul al II-lea)

Progresul sufletului constă în a face din dragoste ceea ce ar trebui făcut din datorie. (Vladimir Ghika)

Rugăciunea constituie o înălţare a intelectului către Dumnezeu; ea este o conversaţie a intelectului cu Domnul. (Evagrie Ponticul)

Săvârşirea la timp a faptelor bune constituie cel mai mare bine al vieţii omeneşti. Este cu adevărat singurul bine, bucurie neîntreruptă pe care ţi-o dau faptele bune. Căci împlinirea poruncilor bucură întru nădejde pe făcătorul faptelor bune. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Secretul fericirii constă în a ceda tentaţiilor. (Oscar Wilde)

Secretul succesului constă în a vrea să câştigi şi a şti să pierzi. (Niccolò Machiavelli)

Tocmai aceasta constituie adevăratul bine: Să priveşti mereu numai spre bine întru Iisus Hristos, Domnul nostru. (Sfântul Grigorie de Nisa)

Un singur lucru e de invidiat şi de laudă, şi anume binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omeneşti sunt nestatornice şi mai înşelătoare decât visurile. (Sfântul Vasile cel Mare)

Valoarea ta constă în ceea ce eşti şi nu în ceea ce ai. (Thomas Alva Edison)

Virtutea constă în a nu depăşi măsura cu nimic. (Socrate)

Virtutea constă în luptă, nu în trofeul final. (Richard Mifaies)

Virtutea nu constă în abţinerea de la viciu, ci în nedorirea lui. (Geoge Bernard Shaw)