A atrage

Cât este de mare Dumnezeu! Dar noi nu putem să-L înţelegem şi numărul anilor Săi nu se poate socoti. El atrage picăturile de apă, El le preface în aburi şi dă ploaia. Iar norii o trec prin sita lor şi o varsă picături peste mulţimile omeneşti. (Iov 36.26-28)

Există o bunătate care respinge şi o răutate care atrage.(Carmen Sylva, poetă şi prima regină a României)

Firea omului îl atrage spre vechile deprinderi. (Juvenalis)

Geometria va atrage sufletul spre adevăr şi va crea spiritul filosofiei. (Platon)

Nu vă grăbiţi moartea prin rătăcirile vieţii voastre şi nu vă atrageţi pieirea prin fapta mâinilor voastre. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 1.12)

Omul mândru nu atrage pe nimeni. Şi dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăţie şi sfinţenie. (Părintele Amfilohie Makris din Patmos)

Perfecţiunea nu atrage atenţia. (Nichita Stăescu)

Să izgonim invidia din sufletul nostru, ca să atragem asupra noastră bunăvoinţa lui Dumnezeu. (Sfântul Vasile cel Mare)