Toleranţa

Toleranţa este un alt cuvânt pentru indiferenţă. (W. Somerset Maugham)

Toleranţa devine o crimă atunci când este aplicată răului. (Thomas Mann)

Toleranţa intoleranţei este laşitate. (Ayaan Hirsi Ali)

Toleraţa nu implică lipsa de dedicare a cuiva faţă de convingerile sale. Mai curând, condamnă opresiunea şi persecutarea altora. (John F. Kennedy)

Acceptarea, toleranţa şi iertarea sunt lecţiile ce ne străbat întreaga viaţă. (Jessica Lange)

Călătoriile ne învaţă să fim mai toleranţi. (Benjamin Disraeli)

Când spun o prostie, toată lumea mă tolerează, când spun un adevăr, toată lumea mă urăşte. (Johann  Wolfgang von Goethe)

Ce este toleranţa? Este consecinţa umanitătii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne iertăm reciproc pentru acest lucru – acesta este cea dintâi lege a naturii. (Voltaire)

Cel mai înalt rezultat al educaţiei este toleranţa. (Helen Keller)

De îndată ce tolerezi ceva, devine suportabil, iar după puţin timp va deveni normal. (Israel Zangwill)

Din ce în ce mai mulţi oameni sunt preocupaţi de toleranţa religioasă şi din ce în ce mai puţini de religie. (Alexander Chase)

Este o lecţie universală – intoleranţa este primul semn al unei educaţii neadecvate. O persoană rău educată se poartă cu o  nerăbdare arogantă, în vreme ce autentica, adevărata educaţie dă naştere modestiei. (Aleksandr  Soljeniţân)

Fără toleranţă, lumea noastră se transformă într-un iad. (Friedrich Durrenmatt)

Indiferenţa este forma cea mai uşoară a intoleranţei. (Karl Jaspers)

În practica toleranţei, duşmanul îţi este cel mai bun învăţător. (Dalai Lama)

Nu ajunge atât de tolerant încât să tolerezi intoleranţa. (Bill Maher)

Tendinţa culturii moderne a fost de a tolera râsul, dar a descuraja scrisul. (Gilbert Keith Chesterton)

Testul curajului vine atunci când suntem în minoritate. Încercarea toleranţei apare atunci când suntem în majoritate. (Ralph W. Sockman)