Picăturile

Adapă brazdele lui, înmulţeşte roadele lui şi se vor bucura de picături de ploaie, răsărind.(Psalmi 64.11)

Cât este de mare Dumnezeu! Dar noi nu putem să-L înţelegem şi numărul anilor Săi nu se poate socoti. El atrage picăturile de apă, El le preface în aburi şi dă ploaia. Iar norii o trec prin sita lor şi o varsă picături peste mulţimile omeneşti. (Iov 36.26-28)

Ceea ce ştim este ca o picătură. Ceea ce nu ştim este ca un ocean. (Isaac Newton)

Lumea toată, înaintea Ta, este ca acel pic de praf, care face cumpăna să se plece şi ca picătura de rouă cea de dimineaţă, ce se coboară pe pământ. (Cartea înţelepciunii lui Solomon 11.22)

Numărul zilelor omului, cel mult o sută de ani. Ca o picătură de apă din mare şi ca un grăunte de nisip, aşa sunt de puţini anii în ziua veacului. (Ecclesiasticul 18.8, 9)

O picătură de apă ce cade neîncetat sapă şi piatra. (Bion)

O picătură de înţelepciune, izvorâtă din frica de Dumezeu, ne poate mântui. (Sfinţii Părinţi)

O picătură de noroc valorează cât un sac de înţelepciune.(Proverb latin)

Oamenii mă ascultau şi stăteau fără grai şi aşteptau să audă sfatul meu. După ce le vorbeam eu, ei nu mai spuneau nimic şi cuvântul meu cădea asupra lor picătură cu picătură. Mă aşteptau precum aştepţi ploaia şi căscau gura lor, ca pentru bura de primăvară. (Iov 29.21-23)

Picătura găureşte piatra nu prin forţă, ci prin tenacitatea picăturii. (Giordano Bruno)

Şi El S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, şi îngenunchind, Se ruga. Zicând: Părinte, de voieşti, treacă de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă. Iar un înger din cer s-a arătat Lui şi-L întărea. Iar El, fiind în chin de moarte, mai stăruitor Se ruga. Şi sudoarea Lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ. Şi, ridicându-Se din rugăciune, a venit la ucenicii Lui şi i-a aflat adormiţi de întristare. (Luca 22.41-45)

Ştiinţa noastră este o picătură, ignoranţa noastră, o mare (William James)

Un pic de poezie ajunge să înmiresmeze un întreg secol. (Jose Marti)