Autorul

Autorul

Autodepăsirea  5.9 Fiecare om este autorul propriei sale sănătăţi sau boli. (Buddha) Nimic nu întăreşte mai mult autoritatea decât tăcerea. (Leonardo da Vinci) Nu murim întâmplător, ultimul cuvânt nu-i aparţine morţii, ci lui Dumnezeu, autorul ei.  11.12 Suferinţele din iad nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înşine. (Sfântul Vasile cel Mare)