A dezlega

A dezlega

Cel ce face judecată celor năpăstuiți, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi. (Psalmi 145.6) Deci au mers și au găsit mânzul legat la o poartă, afară la răspântie, și l-au dezlegat. (Marcu 11.14) Fățarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, […]