CD4

Inapoi la Catalog Audio

CD4, Pildele cărţilor sfinte

4.1         Cum să ne rugăm (Origen, Sfântul Apostol Pavel)

4.2         Urcuşul duhovnicesc (Părintele Teofil Pârâian, Sfântul Pimen, Sfântul Maxim Mărturisitorul)

4.3         Rugăciunea, prima datorie a credinciosului (Sfântul Ioan Gură de Aur)

4.4         Înţelepciunea duhovnicească (Sfântul Apostol Iacob 1.5, Sfântul Tihon din Zadonsk, Sfântul Vasile
cel Mare, Sfântul Apostol Pavel, Solomon)

4.5         Smerenia şi rugăciunea (Sfântul Apostol Pavel)

4.6         Rugăciunea continuă (Părintele Ioan Teşu, Avva Filimon, Ilie Ecdicul, Episcopul Ioan Carpatinul, Cuviosul
Isaia Pustnicul, Sfântul Grigorie Sinaitul)

4.7         Pocăinţa (Sfântul Macarie Egipteanul)

4.8         Rugăciuni pentru sufletele celor adormiţi (Părintele Nicodim Mândruţă, Cuviosul Pavel)

4.9         Ce este rugăciunea? (Părintele Arsenie Papacioc)

4.10       Rugăciunea, dialogul omului cu Dumnezeu (Episcopul Nicolae Velimirovici)

4.11       Grija pentru mântuirea sufletului (Mitropolitul Hristodulos Paraschevedis)

4.12       Sănătatea trupească şi sufletească (Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Maxim
Mărturisitorul, Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Ioan Gură de Aur)

4.13       Vameşul si Fariseul

4.14       Paza minţii (Evagrie Ponticul, Sfântul Marcul Ascetul)

4.15       Rugăciunea (Părintele Daniil Tudor)

Inapoi la Catalog Audio